کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
دنيا براي رسيدن به آخرت آفريده شده،نه براي رسيدن به خود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عروس

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن عروس در خواب ، نشانه خیر و برکت است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر دختری خواب ببیند عروس شده است ، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می رسد.
2- اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است ، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.
3- اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است ، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.
4- اگر در خواب عروسی را ببوسید ، علامت آن است که با دوستان خود آشتی می کنید.
5- اگر در خواب عروس ، دیگران را ببوسد ، علامت آن است که دوستانی فراوان خواهید یافت.
6- اگر در خواب عروسی شما را ببوسد ، علامت آن است که نامزد شما ثروت کلانی به ارث خواهد برد.
7- اگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید ، نشانه آن است که از موفقیت خود و دوستانتان خوشنود می شوید.
8- اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد ، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب ، خوشی های او را پایمال می کند.

در سرزمین رویاها آمده:

یک دختر جوان خود را در لباس عروسی ببیند : ثروت بزرگی نصیب او می شود – ارث
شما یک عروس را می بوسید : دوستان فراوان و شادی بزرگی خواهید داشت
عروس از لباسش بسیار راضی است : او فرزندان متعددی خواهد داشت.
عروس از لباسش ناراضی است : ناکامی عشقی
یک عروس شما را می بوسد : سلامتی شما عالی خواهد بود