کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
بزرگي پروردگار نزد تو ، پديده ها را در چشمت كوچك مي نماياند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عروسک

لوک اويتنهاو می گوید:

عروسک : بازی بی معنی
عروسک بودن : پول بر باد دادن

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن عروسک در خواب ، نشانه آن است که شادمانی در جمع خانواده شما راه خواهد یافت.
2- دیدن عروسک شکسته در خواب ، نشانه آن است که مرگ قلب شما را با درد و اندوه از هم می درد.
3- اگر خواب ببینید بچه ها با عروسکهای خود بازی می کنند ، علامت آن است که ازدواجی فرخنده در پیش رو خواهید داشت.
4- اگر خواب ببینید عروسک به کسی هدیه می دهید ، نشانه آن است که آشنایان ، شما را در اجتماع نادیده می انگارند.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب عروسک : خوشبختی در عشق
شما عروسک دارید : در عشق افراط نکنید
دختران کوچک با عروسک بازی می کنند : شما خیلی شانس دارید.
عروسک می خرید : خوشبختی