کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا(ع) :
نيكوترين مردم از نظر ايمان، خوش خلق‌ترين و با لطفترين آنها نسبت به اهل خويش است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عزا

لوک اويتنهاو می گوید:

عزا : آینده ای خوش

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید عزادار کودکی هستید ، نشانه آن است که نقشه هایی که برای زندگی خود کشیده اید با سرعت به شکست می انجامد.
2- اگر خواب ببینید برای خویشاوندی عزاداری می کنید ، دلالت بر آن دارد که در آینده پیشرفتی اندک خواهید داشت و ایده های شما که به خوبی اندیشیده شده ، به ثمر نخواهد رسید.

در سرزمین رویاها آمده:

شما عزا دارید : بزودی از ازدواج یک دوست باخبر میشوید
غم بزرگی در دل دارید : یکنفر دیگر از کارهای شما سود می برد.
دیگران عزا دارند : یک دوست صادق درکنار شماست