کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پيش فرستادن ثروت (انفاق) براي خشنودي خداي تعالي يافتم. (برگ عيشي به گور خويش فرست ..... كس نيارد ز پس، تو پيش فرست)

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عسل

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن عسل در خواب، به عمل صالح و خالص و روزی حلال تعبیر میشود. دیدن عسل برای اهل ایمان به خواندن قرآن و کردار نیک؛ و برای اهل دنیا به دست یافتن بر غنیمت یا مال و ثروتی بدون زحمت تعبیر میشود. دیدن عسل در خواب، به شفای بیماری نیز، دلالت دارد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رویا می شود. برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته اند و ذکر کرده اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد. چنان چه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید. اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضا سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می شود. عسل و انگبین تلخ یا دارای هر مزه دیگری که شیرین نباشد شکست و ناکامی است و چنان چه کسی چنین انگبینی به شما داد این ناکامی را از جانب او تحمل خواهید کرد.

لوک اويتنهاو می گوید:

خوردن عسل : دوستی تازه
تماشای عسل : خوشبختی و کامیابی
انتخاب کردن آن : کارهای سودمندی انجام خواهد شد

آنلی بیتون می گوید:

1- خوردن عسل در خواب ، نشانه کسب ثروتی قابل توجه است.
2- دیدن عسل در خواب ، علامت کسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی

در سرزمین رویاها آمده:

شما عسل دارید : موفقیت در کار
عسل می خورید : هر اقدامی که می کنید با موفقیت روبرو می شود.
به شما عسل می دهند : پول بدست می آورید
در باغ یا مزرعه کندوهای عسل وجود دارد : خوشبختی برای شما و بستگان شما