کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق علیه السلام :
نزديكترين حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عشق

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگریرا عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر . ضعیف ترین نوع عشق در خواب به نیاز و شدیدترین آن به حرص و طمع تعبیر می شود . در خواب عشق به اشخاص یا چیزهای بد و مکروه خوب نیست . عشق به هم جنس هم تعبیر خوشی ندارد و وبال و گرفتاری است . اگر در خواب ببینید عاشق شده اید و معشوق خود را بشناسید کارتان به کسی می افتد که به نحوی با کسی که عاشقش شده اید قابل تشابه و انطباق باشد . چنانچه در خواب ببینید که عاشق شده اید و ندانید معشوقتان کیست محتاج می شوید و اندازه احتیاج شما به نسبت شدت و ضعف عشق متفاوت می شود اگر ببینید عاشق شده اید و معشوقتان را چه معروف و چه مجهول در کنار خود دارید حاجتتان روا می گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

عشق در خواب ، نشانه درد و بلا است و اگر کسی در خواب ببیند که عاشق شده است، امتحان می شود. عاشقی به غم و ناراحتی نیز، تعبیر می شود؛ زیرا عشاق، همواره پریشان و غم بارند.

لوک اويتنهاو می گوید:

عشقبازی : ناراحتی و امور ناخوشایند

در سرزمین رویاها آمده:

شما عاشق هستید : درتمام طول زندگی شاد خواهید بود ؛ ولی مراقب باشید قربانی عشق نشوید
عشق شما پذیرفته نمی شود : مشکلات احساسی بسیار خواهید داشت
کسی عاشق شماست : خوشبختی
خودتان عاشق خودتان هستید : غرور و خودخواهی
از صمیم قلب عاشق یکنفر هستید : پول و شادی
شما عاشق کارتان هستید : خوشبختی
سعی میکنید با یکنفر عشق بازی کنید : ناکامی
در عشق ناموفق هستید : ازدواج خواهید کرد و بسیار خوشبخت خواهید شد.
به همراهی معشوقتان هستید : در زندگی زناشوئی شانس نخواهید داشت.
عاشق دو نفر در آن واحد هستید : به اطمینان و سادگی شما خیانت خواهد شد.
خواب عشاق : از دوستان حسود بپرهیزید
عاشق فرزندانتان هستید : خوشبختی
فرزندانتان شما را دوست دارند : مشاجره برسر اینکه کدام فرزند عزیزتر است
عاشق شوهرتان هستید : مراقب رقیب باشید
دیگران عاشق شوهر شما هستند : شما و شوهرتان به خوشی با یکدیگر زندگی خواهید کرد
عاشق زنتان هستید : شانس و خوشبختی
عاشق بستگانتان هستید : ضررمالی
بستگانتان شما را دوست دارند : ضررمالی
شما عاشق دوستانتان هستید : مرگ یک دوست
دوستان عاشق شما هستند : به شما قول نادرست خواهند داد
دیگران خود را عاشق شما نشان می دهند : در روابط عشقی بسیار محتاط باشید
یک مرد عاشق : مراقب رفتار خود با دیگران باشید
یک زن عاشق : شما زیادی انتظار دارید
دختران جوان عاشق : یک ازدواج ناکام در پیش دارید