کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا(ع) :
حد توكل چيست؟ حضرت فرمودند: اينكه با وجود خدا از هيچ كس نترسي.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عمو

لوک اويتنهاو می گوید:

عمو ، دایی : سود زیاد

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن عموی خود در خواب ، نشانه آن است که به زودی خبرهایی غم انگیز به گوشتان خواهد رسید.
2- اگر خواب ببینید عموی شما دچار اختلال روانی شده است ، نشانه آن است که با اقوام اختلاف پیدا خواهید کرد و مدتی رابطه خود را با آنها به کلی قطع خواهید نمود.
3- اگر خواب ببینید عمویتان مرده است ، نشانه آن است که با دشمنانی سرسخت رو در رو خواهید شد.
4- اگر خواب ببینید با عموی خود سوء تفاهمی پیدا کرده اید ، نشانه آن است که با افراد خانواده خود اختلاف پیدا خواهید کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب عمو : موفقیت در امور مالی
شما عمو هستید : یک ازدواج موفق در پیش دارید
خواب عموی شوهرتان : یک دوره خوب شروع میشود
خواب عموی زنتان : خجالت و غم