کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول اكرم (ص) :
هر كس كه خداوند براي او خير بخواهد، دوستي شايسته نصيب وي خواهد نمود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ع » تعبیر عنبر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن عنبر به خواب چهار وجه است:
اول: منفعت.
دوم: ولایت.
سوم: کامرانی.
چهارم: ثنای نیکو.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن عنبر خبر خوش راحت بود

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

عنبر سود و نفع است چه بگیرید و چه بدهید و چه بخرید و کلا تعبیر عطرها را دارد. به ندرت ممکن است در شرایطی که ما هستیم و داریم عنبر در خواب ببینیم زیرا غالبا عنبر را نمی شناسیم و نمی دانیم در گذشته چه مصارفی داشته. فقط می دانیم معطر است لذا تعبیر عطریات را دارد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن عنبر در خواب ، به دارایی و سود و منفعت تعبیر می شود و اگر در خواب از آن استفاده کند، نشانه آن است که از او به خوبی یاد می کنند.

اگر بیند عنبر داشت، دلیل که به قدر آن منفعت یابد. اگر بیند عنبر به کسی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. اگر دید عنبر از وی ضایع شد، دلیل زیان بود.