کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام زمان عجل الله تعالي فرجه :
ما در رسيدگي و سرپرستي شما كوتاهي و اهمال نكرده و ياد شما را از خاطر نبرده ايم، كه اگر جز اين بود، دشواري ها و مصيبت ها بر شما فرود مي آمد و دشمنان، شما را ريشه كن مي نمودند.

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف غ » تعبیر غایب

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر به خواب بیند که غایب از سفر باز آمد، دلیل که کار بسته بر وی گشاده گردد، اما غائب به سفر دیگر رود و خبرش دیرتر رسد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که شخص غایبی بازگشت، اگر بیمار باشد بهبود می یابد یا ممکن است به همان روشی که قبلاً بر آن بوده است، برگردد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند غایبش از سفر سواره بازآمد، دلیل که آن غایب با مال و نعمت باز آید.

لوک اويتنهاو می گوید:

غایب : برگشت زود هنگام یک فرد

در سرزمین رویاها آمده:

شخصی را که دوست دارید غایب است : خطر در امور عشقی
اشخاص دیگر غایب هستند : اداره خیلی کارها بدست شما خواهد افتاد.
از غیبت یکی از نزدیکانتان بسیار خوشحال هستید : شما بسیار سبک مغز هستید
از غیبت یکی از دوستانتان بسیار خوشحال هستید : یکی از دشمنانتان کم می شود
مرگ یک دوست غایب : یک عروسی در پیش است.