کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
نفست را به خاطر خودت به زحمت و مشقت بيانداز زيرا اگر چنين نكني ديگري خودش را براي تو به زحمت نمي افكند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف غ » تعبیر غزا کردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن غزا کردن در خواب بر شش وجه است:
اول: خیر و برکت.
دوم: سنت رسول.
سوم: ظفریافتن.
چهارم: شفا.
پنجم: اطلاعت پادشاه عادل.
ششم: غنیمت یافتن.

اگر کسی درخواب بیند که در راه خدا غزا می کرد، دلیل است که بی نیاز شود. اگر بیند که روی از غزا بگردانید، دلیل است که منفعت از فرزندان و خویشان بازگیرد. اگر بیند که مردم آن دیار به غزا رفت، و با کافران جنگ کرد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و روزی حلال خورد. اگر بیند که کافر بر وی حمله کرد، دلیل است که در طلب روزی مشقت کَشَد. اگر در خواب بیند که او را کافران در غزا بکشتند، دلیل است که عمرش دراز شود و روزیِ حلال یابد.

غزا : جنگ کردن ، جنگ کردن با دشمن دین .