کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا (ص) :
خداوند متعال زيباست و زيبايي را دوست دارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ف » تعبیر فاخته

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن فاخته به خواب بر سه وجه است:
اول: زن.
دوم: فرزند.
سوم: خادم.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن فاخته و قمری و طوطی مرد شایسته بود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن فاخته در خواب ، دلیل زنی بود ناقص دین و بدمهر که با کسی نسازد. اگر بیند که فاخته داشت، دلیل است زنی بدین صفت بخواهد. اگر بیند فاخته خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند فاخته بر بام خانه او نشست و آواز نمود، دلیل است از غایبی خبر خوش شنود.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن فاخته در خواب ، نشانه از دست دادن عزیزی است و پایان تساویهای زندگی
2- اگر خواب ببینید فاخته ای آواز می خواهند ، نشانه آن است که برای یکی از اعضای خانواده شما تصادفی رخ می دهد . این خواب دلالت بر بیماری و مرگ عزیزی دارد.