کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
حق سنگين است ولي گوارا،ولي باطل،سبك اما كشنده!

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ف » تعبیر فرار

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

فرار کردن در خواب ، نشانه بازگشت به خدا و روی آوردن به عبادت اوست. فرار کردن، به آرامش و توبه کردن نیز، تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند، از دشمنی که هراس دارد، فرار می کند؛ از ترس و بیم ایمن می شود.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می گریزید ، نشانه آن است که حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد.
2- اگر در خواب از زندانی فرار کنید، علامت آن است که برای داشتن پشتکار در انجام کارها سربلند می شوید.
3- فرار از شر و هر گونه بیماری مسردی در خواب ، علامت آن است که به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت . اما اگر در خواب تلاش کنید که از زندانی بگریزید و نتوانید ، علامت آن است که از افترا و تهمت دشمنان رنج خواهید برد.

در سرزمین رویاها آمده:

از یک زندان فرار می کنید : ترقی و موفقیت سریع شما در دنیای تجارت حتمی خواهد بود.
از مشکلات فرار می کنید : موفقیت در زندگی خصوصی
از آتش سوزی فرار می کنید : موفقیت
از غرق شدن جان سالم بدر می کنید : قبل از رسیدن به موفقیت دوران مشکلی در انتظار شماست
از تصادف یا زخمی شدن جان سالم بدر می کنید : آینده برای شما زندگی بسیار خوبی بهمراه دارد.
از یک حیوان خطرناک فرار می کنید : خیانت
خواب فرار کردن با پول : بعد از ضررهای متعدد دوباره پول بدست می آورید
یکنفر با پول شما فرار می کند : خیانت از طرف نزدیکان
دوستان فرار می کنند : درهر اقدامی بسیار دقت و احتیاط کنید
شما را در حین فرار می گیرند : ناکامی و ناامیدی
توانائی فرار کردن ندارید : شادی
نزدیکان شما از یک خطر فرار میکنند : دوستان به شما خیانت می کنند
بچه ها فرار می کنند : باید روش زندگیتان را تغییر دهید
دوستان فرار می کنند : دشمنان شما در حقه هایشان شکست می خورند
یک متاهل خواب ببیند که از خانه ای فرار می کند: موقعیتی که دارد شایسته او نیست
یک مجرد خواب ببیند که از خانه اش فرار می کند: ناکامی در عشق