کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی(ع) :
چه بسيار خواهش هاي نفساني لحظه اي ، كه اندوه طولاني و درازي را در پي دارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ف » تعبیر فقیر

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن فقیری پیر در خواب ، علامت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است . و خبرهایی که شما را رسوا خواهد کرد . به شهرت و اعتبار شما آسیب وارد خواهد ساخت.
2- دیدن خواب بذل و بخشش به فقیر ، نشانه رضایت و خرسندی از وضع موجود می باشد.
3- اگر خواب ببینید از بخشش به فقیری امتناع می کنید ، تعبیر خوبی ندارد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک فقیر : شانس
یک زن خواب یک فقیر را ببیند : مقداری از یک ثروت نصیب او می شود
بستگان شما فقیر هستند : علامت پول
یک دسته افراد بسیار فقیر : بدبختی
فرزندان شما در فقر بزرگ می شوند : خوشبختی بزرگ
دشمنان شما فقیر هستند : مشاجره و دردسر در فامیل
زن و شوهر فقیر هستند : یک غم بزرگ
شما باعث فقر دیگران هستید : دردسر و اضطراب