کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
براي هر كسي در مال او دو شريك است : وارث و حوادث.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قایق

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید روی رودخانه ای آرام سوار بر قایقی پارو می زنید ، دلالت بر آن دارد که با توانایی خود در انجام امور کاری به موفقیت می رسید.
2- اگر خواب ببینید همراه دوستی سوار بر قایقی مشغول پارو زدن هستید ، علامت آن است که در سنین پایین ازدواج خواهید کرد.
3- اگر خواب ببینید روی آبهای طوفانی و ناآرام مشغول راندن قایق هستید ، نشانه آن است که بعد از ازدواج ناچار می شوید بر زن تندخوی خود مسلط شوید.
4- اگر خواب ببینید بر آبی کم عمق و متلاطم سوار بر قایقی پارو می زنید ، نشانه آن است که از معاشقه های شتابزده و لذتجوی جسمانی ، سودی خواهید برد.
5- دیدن قایق رانی بر آبی کم عمق و شفاف در خواب ، نشانه آن است که مدتی کوتاه خشنود و شادمان خواهید بود.
6- دیدن آب در خواب نشانه وقایعی است که در آینده رخ خواهد داد. آب شفاف نشانه وقایعی مطلوب است و آب و هوای طوفانی نشانه اتفاقاتی توأم با درد و رنج خواهد بود.
7- اگر در خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق به سطح دریا خالی می‏کنید، علامت آن است که به بیماری سختی دچار خواهید شد و وظایف سنگینی را بر دوش خود خواهید داشت.
1- اگر خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق خالی می کنید ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد و وظایفی سنگین بر دوش خواهید گرفت.
2- دیدن قایقی سفید بر آبهای آبی در خواب نشانه ابتلا به نومیدی و اندوه است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک قایق بادبانی : 1- شانس 2- در آینده به دوردست سفر خواهید کرد.
یک قایق بادبانی که با سرعت پیش می رود : یک آشنائی در یک محیط دلپذیر
یک قایق بادبانی روی آبهای آرام : خوشبختی
شما روی یک قایق بادبانی هستید : نقشه هایتان را عملی خواهید کرد
یک قایق بادبانی روی آبهای پرتلاطم : ناکامی شما را تهدید می کند.
خواب یک قایق تفریحی : زندگی خوشبختی دارید ولی فاقد احساس
با معشوقتان در یک قایق تفریحی هستید : این عشق زیاد طول نخواهد کشید.
دیگران در یک قایق تفریحی هستند : منتظر گرفتاری باشید.
یک قایق نجات روی کشتی : در عشق با مخالفتهای شدید روبرو خواهید شد.
یک قایق نجات در ساحل : مشکلات مختلف در انتظار شماست.
یک قایق نجات در دریا : پیروزی بر مخالفان
تعداد بسیاری قایق نجات در دریا : شانس به نفع شما می چرخد.
یک قایق نجات روی یک دریاچه : یک مسئله بغرنج حل خواهد شد.
یک قایق نجات خرد شده : یک تغییر مهم
ساختن یک قایق نجات : پیشرفت در موقعیت اجتماعی
یک قایق نجات باعث نجات جان عده ای می شود : زندگی شما بی دردسر و آسوده خواهد بود.