کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
شادي مومن در رخسار او و اندوهش در دل است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قبر

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری های شدید زندگی است.اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می نهد یا آن را آجر و سیمان می کند، خبر از این می دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می کند یا بنائی می سازد، یا خانه ای می خرد یا باغی احداث می نماید. اگر بیننده خواب ببیند که او را در قبر می نهند گرفتار مشکلات می شود و معاش او تنگ می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که مرده است و دارند او را در قبر قرار می دهند و هر چه می گوید کسی صدایش را نمی شنود به شدت گرفتار سختی و تنگی می شود و کسی به یاری او نمی شتابد و دستش را نمی گیرد. اگر کسی در خواب ببیند که بر بام خانه اش قبر می کنند عمر بیننده خواب دراز می شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

قبر در خواب ، به زندان تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند که در حال قبر کندن است، اگر مجرّد باشد، ازدواج می کند.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب قبر : عمر شما طولانی خواهد بود.
بین قبرها راه می روید : ازدواج
روی قبرها راه می روید : زندگی زناشوئی شما ناکام خواهد بود.
قبرهای متروک : بیماری و بلا به زندگی شما رخنه می کند
با یکنفر دیگر قبرها را بازدید می کنید : شریک قابل اعتمادی پیدا می کنید.
از قبر اشخاص مهم دیدن می کنید : احترام و یک مقام بلند مرتبه در انتظار شماست.
شما را در قبر گذشته اند : ثروت به شما می رسد.
یک مقبره می سازید : یک دوست را از دست میدهید.
یک قبر تازه حفرشده : خطای دیگران شما را رنج میدهد.
خواب قبر خودتان : دشمنان تلاش می کنند تا شما را به بدبختی بیندازند.
یک قبر می کنید : موانع بزرگی برسر راه شما پدیدار می شود.
روی قبر یکنفر دیگر هستید : مرگ نزدیک می شود.

قبر : گور ؛ آرامگاه