کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امير المؤمنين (ع) :
سلامت بدن نشانه كمي حسد است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قحطی

آنلی بیتون می گوید:

1- خواب قحطی ، علامت آن است که بیماری باعث عذاب شما می شود و زحمت های شما بی اجر و پاداش خواهد ماند.
2- اگر خواب ببینید قحطی دشمنان شما را از پا در می آورد ، علامت آن است که در رقابت با دیگران به پیروزی دست می یابید.
3- اگر خواب ببینید قحطسالی است و با سردرگمی ، ناگاه خواب شما قطع گردد ، علامت آن است که بدبختی و نومیدی رنگ تیره تری به خود می گیرد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب قحطی : ضررهای غیره منتظره در کار
شما در قحطی هستید : پیروزی بر دشمنان
قحطی ادامه پیدا می کند : زندگی بسیارآسوده ای در انتظار شماست.
دیگران ازقحطی رنج می برند : ضربه مهلکی در کار به شما وارد می شود.
باران و نعمت بعداز یک قحطی : شانس و ثروت