کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
هرگاه ديديد كه بنده اي گناهان مردمان را جستجو مي كند و گناهان خويش را فراموش كرده است بدانيد كه او فريب شيطان را خورده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قرعه کشی

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در قرعه کشی شرکت کرده اید ، علامت آن است که به سفر بی ارزشی خواهید رفت و درگیر قراردادی بیهوده خواهید شد.
2- اگر خواب ببینید در قرعه کشی برنده شده اید ، علامت آن است که در معامله ای ، سود فراوان به دست خواهید آورد.
3- اگر خواب ببینید دیگران در قرعه کشی برنده شده اند ، نشانه آن است که در گردهمایی دوستان شرکت خواهید کرد.
4- اگر خواب ببینید در قرعه کشی بازنده شده اید ، نشانه آن است که در حرفه خود با کسادی روبرو خواهید شد . و به دام مردمی مکار خواهید افتاد.
5- اگر دختری خواب ببیند در قرعه کشی شرکت کرده است ، نشانه آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که نمی توان به او تکیه کرد.
6- دیدن بساط قرعه کشی در خواب ، نشانه آن است که با فرد مورد علاقه خود روابط عاطفی مطلوب و رضایتبخشی نخواهید داشت.