کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
هر كس كه نمازش او را از فحشاء و منكر باز ندارد، هيچ بهره اي از نماز جز دوري از خدا حاصل نكرده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قصاب

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن قصاب چون مجهول بود، دلیل بر ملک است. اگر در خواب بیند که قصابی در سرای او یا در کوچه او شد، دلیل است در آنجا کسی بمیرد. اگر بیند که قصابی می کرد و قصاب نبود، دلیل است کسی را بکشد یا مجروح کند و ملال بیند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

قصاب مظهر خون ریختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است. به شنیدن نام قصاب به همان نحو که در نظر ما ساطور و چاقو لاشه های گوسفند و گاو تجسم می شود در خواب نیز ذهن ما برای نشان دادن خون و مرگ و حوادثی که در مجموع می توانند علت یا معلول مرگ و خون و گوشت و استخوان بی جان باشند قصاب را شکل می بخشد. دیدن قصاب در خواب به هر صورت باشد خوب نیست.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن قصاب با لباسی کثیف و چاقویی در دست، بر مردی دلالت دارد که باعث هلاک مردم میشود.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر قصابی را به هنگام ذبح گاو در خواب ببینید ، نشانه آن است که بیماری کشنده ای در کمین یکی از افراد خانواده شماست.
2- اگر خواب ببینید قصابی مشغول بریدن گوشت است ، نشانه آن است که دیگران شما را زیر نظر گرفته اند ، بنابر این در هنگام نوشتن نامه و اسناد هشیار باشید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک قصاب : با یک شخص پرارزش آشنا میشوید.
یک قصاب حیوانی را می کشد : مرگ یک دوست صمیمی
یک قصاب به شما گوشت می دهد : عمر شما طولانی خواهد بود.
شما دوست یک قصاب هستید : دوستان بد دور شما هستند.
با یک قصاب صحبت می کنید : دیگران تاثیر بدی روی شما خواهند داشت.