کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبر اکرم (ص) :
ارجمندترين مردم كسي است كه آن چه را كه برايش سودي ندارد رها كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قلب

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

قلب در خواب ، به نرمی ، شجاعت ، هوشمندی ، خوش اخلاقی و بخشش و گذشت تعبیر می شود. اگر کسی در خواب ببیند که هراسی در دل دارد، به راه حق هدایت می شود؛ زیرا خداوند می فرمایند:
« تا زمانی که هراس از دلهایشان گرفته شود، گویند پروردگار شما چه گفت، گویند حق را »(سبأ / 23)
اگر کسی ببیند که قلبش سیاه است، مرتکب گناهان زیاد شده و از راه حق و حقیقت گمراه شده است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب احساس کنید قلبتان درد می کند و به سختی نفس می کشید ، نشانه آن است که در حرفه خود به دردسر دچار خواهید شد ، اگر نتوانید از پس دردسر برآیید ، زیان خواهید کرد.
2- دیدن قلب خود در خواب ، علامت از دست دادن انرژی و ابتلا به بیماری است.
3- دیدن قلب یک جانور در خواب ، نشانه آن است که دشمنان خود را شکست می دهید و مورد احترام همگان قرار می گیرید.
4- اگر خواب ببینید قلب جوجه ای را می خورید ، علامت آن است که افکار غریب شما باعث می شود برای انجام کاری از طرحهای پیچیده و سخت استفاده کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

قلبتان شاد است : کارهای پرسودی انجام خواهید داد
قلبتان گرفته : جدائی و ناکامی
قلب شما بزرگ است : بیماری
قلب ندارید : موفقیت در کار
قلبتان را از دست می دهید : مرگ نزدیک است.
قلبتان درد می کند : یک بیمار طولانی
خون به آرامی از قلبتان عبور می کند : نسبت به اطرافیان بی اعتنا هستید.
یک زن خواب قلب خودش را ببیند : او شوهرش را ترک خواهد کرد.
یک مرد خواب قلب خودش را ببیند : او عاشق زن دیگری خواهد شد.
یک مرد مجرد خواب قلبش را ببیند : یک ازداوج درپیش است.
شما قلب می خورید : امور عشقی شما در بهترین وضعیت است.
به علت ناراحتی قلبی نفس شما بالا نمی آید : شما از دوستانتان برتر هستید.
شما مرض قلبی دارید : یک بیماری سخت