کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
انسان با نفسي كه مي كشد ،قدمي به سوي مرگ مي رود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ق » تعبیر قهوه

آنلی بیتون می گوید:

1- نوشیدن قهوه در خواب ، نشانه پذیرفتن برنامه ازدواج شما از طرف دیگران است . اگر متأهل باشید ، نشانه آن است که در دعواهای مکرری که به آن مبتلا شده اید ، توفیقی صورت نمی گیرد.
2- اگر خواب ببینید قهوه خرید و فروش می کنید ، علامت آن است که در شغل خود زیان می کنید.
3- اگر دختری خواب ببیند خرید و فروش قهوه می کند ، نشانه آن است که اگر مراقب اعمالش نباشد رسوای عام و خاص می گردد.
4- درست کردن قهوه در خواب ، برای دختران به این تعبیر است که از روی خوش اقبالی با کسی ازدواج می کنند ، و از شر بدی خلاص می شوند.
5- دیدن مزرعه قهوه در خواب ، علامت آن است که فقر و بدبختی سرانجام به سعادت منجر می شود.
6- جوشیدن قهوه در خواب ، نشانه توجه شرارت بیگانگان به شماست.
7- دیدن قهوه ای که هنوز دم نکشیده ، در خواب ، علامت دشمنان پنهانی است که با گستاخی در صدد نابودی شما هستند.