کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
همانا دشنام دادن و هرزه گويي و زبان درازي ناشي از نفاق و دورويي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کابوس

لوک اويتنهاو می گوید:

کابوس : شما بی جهت خود را نگران کرده اید

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کابوسهای ترسناک ، نشانه آن است که در حرفه و شغل خو شکست خواهید خورد . اگر زن جوانی کابوسهای ترسناک ببیند ، نشانه آن است که در زندگی نومید و مأیوس خواهد شد . و طعم تلخ تحقیرهایی ناشایست را خواهد چشید.

در سرزمین رویاها آمده:

کابوس می بینید : خیانت از طرف کسی که به او اطمینان دارید.
یک کابوس مربوط به افراد غریبه : یک زندگی ساده و راحت در پیش دارید.
یک کابوس مربوط به بچه هایتان : خوشبختی
مجردها خواب کابوس ببینند : ناکامی در عشق