کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
از ارتكاب معصيتهاي الهي(حتّي) در نهان خودداري كنيد زيرا آن خدايي كه شاهد است خود نيز حاكم است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کار

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو بود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود.
اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود.
اگر بیند کار دنیای او راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است.
اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود.

در سرزمین رویاها آمده:

شما سرکار هستید : موفقیت در انتظار شماست.
خدمتکار شما در حال کارکردن است : جاه طلبی های شما به نتیجه می رسند.
اعضاء فامیل کار می کنند : منفعت مالی
بچه ها کار می کنند : خوشبختی دیگران کارمیکنند: درتمام طول عمر از یک موفقیت برخوردار خواهید بود.
شما بواسطه کار زیاد از رمق افتاده اید : ناراحتی بسیار شما را عذاب می دهد.
باعث از رمق افتادن همکارتان می شوید : کاری با وزرات دادگستری خواهید داشت.
بچه ها را با تحمیل کار زیاد از رمق می اندازید : یک تغییر مهم در وضعیت فعلی شما رخ خواهد داد.
از حیوانات زیادی کار می کشید : دردسر شما را احاطه می کند.