کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسين (ع) :
هر كس اندوه و مشكلي را از مومني بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کارخانه

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن کارخانه در خواب ، علامت آن است که وظایف خود را با موفقیت به انجام خواهید رساند.
2- دیدن کارخانه متروک و ویران در خواب ، علامت بیمار شدن و بداقبالی است.

در سرزمین رویاها آمده:

خود را در کارخانه می بینید : پول در آینده
اشخاصی وارد کارخانه می شوند : یک حادثه مهم رخ خواهد داد.
یک کارخانه می سازید : یکی از دوستانتان خواهد مرد.
یک کارخانه می خرید : خطر یک بیماری