کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
سر هر گناهي دوستي دنياست

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر اسلحه

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شمشیر کارد و سلاح قوت بوی رسد

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن اسلحه در خواب ،‌ نشانه رنج و اندوه است.
2- شتیدن صدای شلیک اسلحه در خواب ، نشانه از دست دادن کار است.
3- اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید ، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.
4- اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند ، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.
5- اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می کند ، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.

لیلا برایت می گوید:

دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل می‏بندید. اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کاری بسیار ناراحت می‏شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب اسلحه گرم : 1- به حقیقت پیوستن سریع امیدهای شما 2- مشاجره
یک رولور دارید : اشیاء قیمتی گمشده را پیدا می کنید.
یک تفنگ دارید : یکنفر دیگر از چیزی که شما خواستارش هستید استفاده می کند.
شما مسلح به تعدادی رولور هستید : یک فرصت مناسب
دیگران رولور دارند : نگرانیها بر طرف می شوند
تعدادی اسلحه گرم دارید : پول فراوان
اسلحه گرم حمل می کنید : یک محکمه در پیش دارید.
اسلحه می فروشید : با گداها سروکار پیدا می کنید.