کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
به راستي كه بد اخلاقي ايمان را تباه مي كند همچنانكه سركه عسل را فاسد مي كند .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کرته

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کرته بر چهار وجه است:
اول: قوت.
دوم: پناه.
سوم: سفر.
چهارم: نظام کارها.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند کرته سفید نو پوشیده بود، دلیل که از غم برهد. اگر سبز بیند، دلیل که او را عالمی قوت بود. اگر زرد بیند، دلیل که بیمار شود اگر کبود دید مصیبت است. اگر سرخ بیند به عشرت دنیا مشغول شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر در خواب دید کرته وی ابریشمین بود. دلیل بر عزت و بزرگی دنیوی است، اما در دین ضعیف است. اگر دید کرته او ضایع شد، دلیل است بر نقصان قوت.

جامه ای است کوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت است.