کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام باقر (ع) :
هر كه خوش نيت باشد ، روزي اش افزايش مي يابد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کرسی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کرسی به خواب بر شش وجه است:
اول: عدل.
دوم: انصاف.
سوم: عز و شرف.
چهارم: مرتبت منزلت.
پنجم: ولایت و فرمانروایی.
ششم: بلندی قدر و جاه (والائی جاه و مقام).
اگر دید در آسمان بر کرسی نشسته بود. دلیل که کارش بالا گیرد و به مرادها برسد و به میان خلایق عزیز و مکرم گردد، اما کرسی که درودگران تراشیده اند، دلیل زن بود و هر نیک و بد که در او بیند به زن بازگردد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن کرسی به خواب علم است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن کرسی به خواب ،دلیل احاطت و قدرت حق تعالی است.

جابر مغربی می گوید:

تاویل کرسی به خواب ، دلیل بر امامی مطیع و زاهدی به کمال یا پادشاهی عادل است.