کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
هر كس به اندازه‏اي كه او را كفايت مي ‏كند، قناعت كند، به آسايش و نظم مي‏ رسد و در آسودگي و رفاه منزل مي ‏گيرد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کرم

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید. اگر ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید. اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند نشان آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می رسانند که شما اگر هم توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندک پس از چندی شما را از پای در می آورند. اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می ماند اما شما در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می ترساند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن کرم در شکم و روده ، به فرزندان شخص دلالت می کند که در حال خوردن مال و دارایی او هستند. خارج شدن کرم از بدن در خواب ، به برطرف شدن غم و اندوه تعبیر می شود.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن کرم در خواب ، نشانه آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.
2- اگر دختری خواب ببیند که کرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است که خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود کرمها را بکشد ، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت.
3- اگر خواب ببینید از کرمها برای طعمه ماهیگیری استفاده می کنید ، علامت آن است که با ابتکار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره می گیرید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب کرم : قربانی دسیسه و خیانت خواهید شد.
کرمها را می کشید : پول بدست می آورید.
دیگران گیاهان را خراب می کنند : از یک منشاء غیره منتظره به شما پول خواهید رسید.
کرمها روی بدن فرزندان شما هستند : خطر بیماری عفونی
خواب کرم خاکی : دشمنان پنهانی سعی به نابودی شما دارند
کرمها بعد از باران بیرون می آیند : دوستان شما را به خجالت می اندازند.
کرمهای خاکی روی بدن شما هستند : ثروتمند خواهید شد.
یک منطقه پراز کرم خاکی : مبتلا به یک بیماری مسری خواهید شد.
خواب کرم شب تاب : یک دوست وفادار
خواب تعداد بسیاری کرم شب تاب : فرصت انجام یک کار خیریه به شما داده می شود.
یک کرم شب تاب در تاریکی : در آینده پاداش میگیرید.