کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
مردي به پيامبر اكرم(ص) عرض كرد:اي رسول خدا چيزي به من بياموز، حضرت فرمود: برو و خشمگين مشو.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کره

لوک اويتنهاو می گوید:

کره – خوراکی
خوردن : عدم توافق با دوستان
تولید کره : نگرانی

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید کره تازه و طلایی رنگ می خورید ، نشانه سلامت و تندرستی و اینکه نقشه هایتان عملی می شوند ، دیدن چنین خوابی نشانه ثروت و دانش نیز هست.
2- خوردن کره فاسد در خواب ، نشانه آن است که برای انجام دادن کاری بزرگ داشتن توانایی لازم است.
فروش کره در خواب ، نشانه بردن منفعتی اندک است.

در سرزمین رویاها آمده:

شما کره می خورید : شادی
کره به مقدار زیاد دارید : یک تغییر بسیار خوشایند
با کره آشپزی می کنید : کارهای شما بسیار خوب پیش می روند.
کره می فروشید : از سوداگری و سفته بازی بپرهیزید.
در خانه خود کره درست می کنید : یک هدیه پرارزش دریافت خواهید کرد.