کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت محمد (ص) :
لازمه ي دوستي با خدا نخست دوست داشتن مردم است .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کری

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کری بر چهار وجه است:
اول: درویشی( فقرو تنگدستی).
دوم: تباهی .
سوم: غم واندوه.
چهارم: بستگی کارها ( بسته شدن امور و کارها).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن کری به خواب ، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا.
دیدن کری به خواب دلیل بر مردی منافق است.
بعضی گویند فتنه و مصیبت است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن کری به خواب ، دلیل بر بینائی است و بستگی کارها. اگر کری دید که شنوا شد، دلیل که کارهای بسته بر وی گشاده شود به مراد رسد.

به خواب دیدن ، دلیل درویشی است.