کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
همه چيز دنيا شنيدن آن بزرگ تر از ديدن آن است،و هر چيز از آخرت ديدن آن بزرگتر از شنيدن آن.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کژدم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است:
اول: دشمن.
دوم: حسود.
سوم: سخن چین.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن کژدم دشمن مکاره بود
دیدن کژدم دشمن بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن کژدم به خواب ، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
اگر دید کژدمی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دید کژدمی داشت و مردم را می گزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید.
اگر دید کژدمی به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.

کژدم : عقرب