کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
كسي كه از گفتن (نميدانم ) روي گردان است ، به هلاكت و نابودي مي رسد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کشتزار

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر دید در کشتزاری معروف بود، دلیل که عملی کند که دین و دنیای او نیک بود و اگر دید در میان کشتزاری می رفت، دلیل که به عزا رود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن کشتزار در خواب چون معروف بود، دلیل بر فرزند است. اگر دید کشتزاری درود، دلیل که بعضی مردم آنجا کشته شوند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند آتش در کشتزار افتاده بود و بسوخت، دلیل قحط است. اگر در خواب کشتزاری بیند و نداند که از کیست، دلیل بر زیانِ بیننده است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن کشتزاری عریان بعد از برداشت محصول در خواب ، علامت آن است که بیننده خواب امیدی به فردا ندارد.
2- دیدن کشتزاری سبز و آماده برداشتِ محصول ذرت یا جو ، علامت برکت و فراوانی و شادمانی است.
3- دیدن کشتزاری شخم خورده ، علامت آن است که به زودی ثروتی به شما خواهد رسید و در کسب مقامی افتخارآمیز موفق خواهید شد.
4- دیدن کشتزار شیار خورده و آماده بذرافشانی ، نشانه آن است که بزودی ثمره تلاش و کوشش خود را به دست خواهید آورد.