کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا (ع) :
تواضع آن است كه آنچه را كه دوست مي داري مردم به تو عطا كنند، تو به مردم عطا كني.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کشمش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کشمش در خواب بر سه وجه است:
اول: منفعت.
دوم: مال حلال.
سوم: کسب و معیشت.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن میوه هائی خشک چون مویز و کشمش و مانند آن نیکوئی باشد دوستان در حق او گویند

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند کشمش داشت و بخورد، دلیل است به قدر آن منفعت بیند. اگر بیند کشمش به کسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر در خواب بیند کشمش به خروار در خانه بود، دلیل است مال تمام حاصل نماید.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن کشمش در خواب ، به رزقی سودمند دلالت دارد.

لوک اويتنهاو می گوید:

کشمش : دعوا در همسایگی

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک مبارزه و کشمکش : بحث و مجادله سخت
با بدهکاران کشمکش می کنید : به شما کمک خواهد شد.
با اشخاص بسیار قوی مبارزه می کنید : خطر بیماری و ناتوائی
با جنگجویان حرفه ای می جنگید : دشمنان شما تنبیه خواهد شد.
با افراد خشمگین می جنگید : خطر مرگ
کشمکش با دوستان : علامت ترقی و پیشرفت در زندگی
کشمکش با بچه ها : پول غیره منتظره
کشمکش با مارها : دشمنان شما بسختی تنبیه خواهند شد.
کشمکش با هیولا یا حیوانات وحشی : از یک خطر بزرگ می جهید.
کشمکش با گوسفندان : یک کار سخت در پیش دارید.
دیگران با افراد غضبناک می جنگند : در یک محکمه یا معامله می بازید.