کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت زهرا (س) :
خداوند جهاد را موجب عزت و هيبت اسلام، و صبر را وسيله استحقاق و شايستگي پاداش حق تعالي قرار داد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کمر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن کمر در خواب بر شش وجه است:
اول: منفعت.
دوم: فرزند.
سوم: بزرگی.
چهارم: عمردراز.
پنجم: مراد.
ششم: پاکی واخلاص در دین.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند کمری بر میان بسته بود، دلیل است به قدر و قیمت کمر مال یابد و نیز، دلیل است پشت و پناه او از فرزندان است. اگر بیند کمر مرصع بر میان بسته بود، دلیل است به قدر و قیمت آن کمر مال یابد و نیز گویند فرزندی آورد که محتشمِ قبایل بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر در خواب بیند کمری می انداخت، دلیل است مال و حشمت یابد و عمرش دراز بود. اگر بیند کمر بگسست یا ضایع شد، تاویل آن زیان بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب بیند شمشیر مرصع داشت، دلیل است مهتری یابد. اگر بیند کمر و شمشیر را به کسی داد، دلیل که از بهر پادشاه سفری کند.

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرماید:

شکستن کمر به مرگ برادر چنانچه امام حسین علیه السلام در شهادت عباس فرمود: اکنون کمرم شکست.