کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام جواد (ع) :
سه چيز است كه بنده را به رضوان خدا مي رساند : 1 - زيادي استغفار ، 2 - نرمخويي ، 3 - صدقه بسيار دادن.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر اشراف

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که با طبقه‏ای اشراف همنشین شده‏اید، بدین معنا است که به مسائلی بیهوده، علاقه نشان می‏دهید و اگر زنی چنین خوابی ببیند، بدین معنا است که به خاطر قضاوت براساس ظاهر افراد، مردی مناسب برای زندگی انتخاب نمی‏کند.

در سرزمین رویاها آمده:

شما از یک خانواده اشرافی هستید : موانع بسیار در کارها
شما اشراف زاده هستید : بیماری
اجداد شما اشراف بوده اند : احترام و امتیاز
به اعضاء خانواده شما لقبهای اشرافی می دهند : خبرهای بسیار خوش
یک دختر جوان خواب ببیند که یک اشراف زاده عاشق او شده است : او با یک مرد فقیر ازدواج میکند.
یک لقب اشرافی به شما ارث می رسد : خطر از دست دادن تمام دارایی.