کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام هادی(ع) :
نارضايتي پدر و مادر ، كم تواني را به دنبال دارد و آدمي را به ذلت مي كشاند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کندو

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر در خواب بیند کندوی عسل داشت، دلیل که از زنان مرادش حاصل شود و مال حلال یابد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

کندو در خواب های ما زنی است مال دار و متنعم و ظریف و بی آزار که اگر کندو را در خانه داشته باشیم از وجود چنین زنی بهره مند می شویم. چنان چه در خواب ببینیم کندوئی در خانه داریم مالی از زنی با آن خصوصیات نصیب ما می شود. مثل زنی که مستغلات زیاد دارد و شما هر ماه کرایه مستغلات او را بگیرید و مصرف کنید و هر بار ماه دیگر. اگر در خواب ببینید کندوئی در خانه دارید که زنبور در آن نیست زنی با شخصبت ولی فقیر نصیب شما می شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

کندوی عسل در خواب ، به زن بیننده ی خواب؛ زنبورهای آن، به فرزندان و عسل آن، به مال و دارائیش تعبیر میشود.

لوک اويتنهاو می گوید:

کندوی عسل
دیدن کندو : ثروت

در سرزمین رویاها آمده:

یک کندو بدون زنبور عسل و بدون عسل : دست به کارهائی می زنید بسیار خطرناک
یک کندو پر از عسل و زنبوران در حال کار : یک دوره خوب شروع می شود.
از یک کندو عسل برمیدارید : یکنفر از شما کینه دارد.