کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام باقر (ع) :
خداوند به وسيله تقوا بنده را حفظ مي ‏كند از آنچه كه عقلش به آن نمي ‏رسد و كور دلي و ناداني او را بر طرف مي ‏سازد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کور

مولف می گوید:

اگر کسی خواب ببیند کور شده و جائی را نمی تواند ببیند در گناه بزرگی گرفتار می شود
اگر ببیند کور بود وبینائی خود را بدست آورده ازگناه مفارقت یابد

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید کور شده اید ، نشانه آن است که آسایش و رفاه زندگی تبدیل به فقر و تنگدستی می شود.
2- اگر دیگری را در خواب کور ببینید ، دلالت بر آن دارد که کسی از شما کمک می طلبد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما کور هستید : یکی از نزدیکانتان شما را ترک خواهد کرد.
شما کور می شوید : بدبختی
یک کور مادرزاد : مرتکب اشتباه بزرگی خواهید شد.
یک شخص جوان کور می شود : دوستان بسیار بد در اطراف شما هستند.
یک نوزاد کور متولد می شود : حسادت و غم
یک کور را راهنمائی می کنید : ماجراهای عجیب برای شما رخ خواهند داد
یک زن کور می شود : در امور مربوط به کارتان بسیار دقت کنید.
افراد بسیاری بینائیشان را از دست می دهند : شانس و موفقیت استثنائی
دوستان بینائی خود را از دست می دهند : مشاجره در فامیل
شما بینائی خود را موقتاً از دست میدهید : یک رابطه عشقی ناکام