کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
كسي كه به تو گمان نيكي برد، گمانش را (عملاً) تصديق كن.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کوره

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن کوره روشن در خواب ، نشانه سعادت و خوشبختی است . اما اگر کوره ای خاموش و خراب در خواب ببینید ، نشانه آن است که با فرزندان مشکل پیدا خواهید کرد.
2- اگر خواب ببینید در کوره ای می افتید ، نشانه آن است که رقیبی در کشمکش کار شما را شکست می دهد.

در سرزمین رویاها آمده:

یک کوره خاموش : شانس
یک کوره روشن : در طول زندگی به آسانی پول بدست خواهید آورد.
یک کوره را روشن می کنید : بچه های شما عامل بوجود آمدن مشکلات شما هستند
یک کوره را خاموش می کنید : خبرهای خوش در پیش اند.
شخصی یک کوره را روشن می کند : خدمتکاران به شما وفادار نیستند.