کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد و بدانيد كه خداوند دعا را از قلب غافل بيخبر نمي پذيرد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ک » تعبیر کوز

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن کوز، دلیل مال است که به رنج حاصل شود. اگر دید با کوز بازی می کرد، دلیل که با کسی خصومت کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دید کوز می کشت، دلیل که از مردی حربی مال حاصل کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید کوز داشت، دلیل که از مردی بخیل منفعت یاید. اگر دید کوز بسیار داشت، دلیل خصومت است. اگر دید از مغز کوز روغن داشت می آورد، دلیل که از بخیلی مال حاصل کند.