کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
دوستي كردن ، نيمي از خردمندي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گردن زدن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر دید او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد،
اگر بیننده بنده بود آزاد شود،
اگر بیمار است شفا یابد.
اگر وام دار است وامش داده شود و حج اسلام کند.
اگر کافری بیند مسلمان شود.
اگر بیند در وقتِ گردن زدن سرش از تن جدا نشد، دلیل که آن چیزها که گفتیم از گردن زننده به وی رسد فی الجمله
دیدن گردن زدن به خواب درویشان را نیکو و توانگران را بد بود.