کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
بزرگوار، نيكوكاري‏هاي خود را بدهي به گردن خود مي‏داند كه بايد بپردازد و فرومايه، احسان‏هاي گذشته خود را بدهي به گردن ديگران مي‏داند كه بايد پس بگيرد.

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گرما

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در زمستان در خواب ببیند که احساس گرما میکند، به سود و منفعت، روزی فراوان و پوشاک گرانبها دست می یابد و اگر این خواب را در تابستان ببیند، تعبیر آن، برخلاف این است.

لوک اويتنهاو می گوید:

گرمای شدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب احساس کنید از گرما عاجز شده اید ، علامت آن است که به خاطر نیرنگ یک دوست طرحهای شما به شکست می انجامد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب هوای گرم : شما را سرزنش کرد.
روی صورتتان احساس گرما می کنید : دوستان پشت سر شما پرگوئی می کنند.
از هوای گرم لذت می برید : یک بیماری کوچک در پیش است.
در یک محیط گرم زندگی می کنید : حسادت
آب را گرم می کنید : افکار بد درون سرتان میچرخد.
غذا را گرم می کنید : خجالتی بودن به ضرر شما تمام می شود.
خود را در گرما نگه می دارید : ناکامی