کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسین علیه السلام :
رستگـار نمي ي مـردمـي كه خشنـودي مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خريدنـد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گزیدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر گزیده شدن و گاز گرفتن در خواب بر چهار وجه است :
اول : آسیب وزیان.
دوم : دشمنی.
سوم : مرافعه و خصومت.
چهارم : نقصان وکاهش در مال و مقام.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید حشره ای شما را می گزد ، نشانه آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد.
2- اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است ، نشانه آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد.