کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
همانا، محبوبترين اعمال در نزد خداوند عزوجل، نماز، نيكي كردن و جهاد در راه خداست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گنج

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر در خواب بیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر بیند گنج ناپدید شد، تاویلش به خلاف این است.

جابر مغربی می گوید:

یافتن گنج در خواب درجائی خراب صعب تر بود تا جائی آبادان به سبب آن که جای آبادان بیمار زود شفا یابد و درجای خراب بیمار هلاک شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که گنجی را یافته است اگر طالب علم باشد، به علم و دانش دست می یابد؛ اگر تاجر باشد، تجارتش رونق می یابد؛ اگر با مقامات بالا رفاقت داشته باشد، مسؤولیت بزرگی به او داده میشود. هرکس در خواب طلای پنهان شده ای را ببیند، ثروتمند می شود.

آنلی بیتون می گوید:

1- یافتن گنج در خواب ، علامت آن است که ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت.
2- گم کردن گنج در خواب ، علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما گنج پیدا می کنید : 1- کارهای شما بسیار نامنظم هستند 2- خطر
یک صندوق محتوی گنج : پول
بدنبال گنج زمین را حفر می کنید : خجالت و سرافکندگی
به خزانه داری می روید : از سردرد شدید رنج خواهیدبرد.
یک گنج می دزدید : مراقب خیانت ازطرف اشخاص مورد اطمینان باشید.