کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
هر كه نيت خود را خالص گرداند، از پستي دور ماند

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گنجه

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

در خواب گنجه دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا مرد امین و درستکار و قابل اعتماد رو به رو خواهید شد.او کسی است که می توانید به او اعتماد کنید و مالتان را به او بسپارید و آن شخص نیز مال شما را همان طور که گرفته باز می دهد. اگر گنجه را در اتاق خودتان ببینید چنین شخصی به خانه شما راه خواهد یافت و چنانچه در محل کارتان باشد از نظر شغلی به او اعتماد می کنید

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

گنجه در خواب ، بر زن و خانواده ی مرد دلالت دارد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک گنجه لباس : شما اشتیاق بسیار به ثروت دارید.
لباسهائی را در گنجه می گذارید : ناکامی
یک گنجه لباس نامرتب : اشخاص بخصوصی از شما می ترسند.
یک گنجه پراز لباسهای کهنه : بواسطه وجود شخص دیگری پولدار می شوید.
از لباسهای گنجه به دیگران می دهید : غافلگیر خواهید شد.