کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسين (ع) :
هر كس اندوه و مشكلي را از مومني بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ل » تعبیر لال

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

لال شدن در خواب ، بر فساد دین شخص و بهتان زدن به دیگران دلالت دارد.

لوک اويتنهاو می گوید:

لال : ( لال بودن ) به دیگران اعتماد نکنید
دیدن آدمهای لال : شما از یک راز آگاهی خواهید یافت

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید لال هستید ، علامت آن است که نمی توانید با چرب زبانی دیگران را به آنچه می خواهید ، ترغیب کنید . اگر فرد لالی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که دوستانی بی وفا خواهد یافت.

در سرزمین رویاها آمده:

شما لال هستید : مشاجره سختی درخانواده در پیش دارید
شما توانائی حرف زدن ندارید : از معامله و ماجرا بپرهیزید
افراد خانواده لال هستند : یک نوزاد با نقص عضو بدنیا می آید.
اشخاص دیگر لال هستند : نقشه هایتان را برای دیگران هرگز بازگو نکنید