کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت محمد (ص) :
هر آن كس كه خواهان ديدار خدا باشد ، خداوند نيز خواهان ديدار اوست .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ل » تعبیر لگام

امام علی علیه السلام

هر کس در بیداری بدسگال بود به خواب لگام در دهانش بد است.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن لگام در خواب بر سه وجه است:
اول: ادب و فرهنگ.
دوم: روزه داشتن.
سوم: بزرگی.
و دیدن لگام فروش دلیل بر مردی است که تدبیر ولایت کند و راستیِ کارها.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر در خواب بیند لگام او بگسست، دلیل بر نقصان بزرگی او است. اگر بیند چون اسبان لگان بر سر داشت، دلیل که روزه دارد اما سخن نابکار بسیار گوید.

جابر مغربی می گوید:

اگر بنده بیند که لگام در دهان داشت، دلیل که آن بنده به فرمان خواجه بود.