کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
دوست ، دوست نيست مگر آن كه حقوق برادرش را در سه جايگاه نگهبان باشد : در روز گرفتاري ، آن هنگام كه حضور ندارد ، و پس از مرگ.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ل » تعبیر لگد زدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن لگد زدن در خواب چهار وجه است:
اول: نقصان شرر (کم شدن بزرگی و شرف).
دوم: مضرت (ضرر وآسیب).
سوم: غم واندوه.
چهارم: فساد عیال (فساد و خرابی همسر).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر در خواب بیند کسی را لگد زد، دلیل است حال او بد شود. اگر بینداستری او را لگد زد یا اسبی، دلیل است کارش به خلل افتد. اگر اشتر وی را لگد زد، دلیل که از سفر زحمت یابد. اگر گاو لگد زد، دلیل زیان است.

در سرزمین رویاها آمده:

یکنفر به شما لگد می زند : دشمنان شما قدرتشان بیشتر می شود
شما به کسی لگد می زنید : مورد احترام قرار میگیرید.
به دشمنانتان لگد می زنید : منفعت مالی – پول
به دوستان لگد می زنید :یک دوست به کمک شما می آید.