کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
عبادت هفتاد جزء است و بالاترين و بزرگترين جزء آن كسب حلال است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ل » تعبیر لنگر

آنلی بیتون می گوید:

1- خواب لنگر برای دریانوردان نشانه آن است که مسافرتی خوش بر آبهای آرام خواهند داشت.
2- اگر دیگران خواب لنگر ببینند ، علامت جدایی از دوستان یا نقل مکان و مسافرت به خارج است.
3- اگر کسی که عاشق است خواب لنگر ببیند ، نشانه آن است که با معشوق خود مشاجره و اختلاف پیدا خواهد کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

یک لنگر در قسمت جلوی کشتی : شانس
یک لنگر آویزان از پهلوی کشتی : شانس و خوشبختی
یک لنگر درون آب : ناکامی
یک لنگر را از آب بیرون می کشید : منفعهای بزرگ مالی
یک لنگر را از دست می دهید : پول