کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
مردم، كارهاي خير مي ‏كنند، ولي پاداش آنان تنها به اندازه عقلشان عطا مي ‏شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ل » تعبیر لوح محفوظ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن لوح که طفلان بر آن چیزی نویسند و خوانند در خواب شش وجه است:
اول: زیادتی مال.
دوم: پسر.
سوم: علم.
چهارم: هدایت.
پنجم: فرمانروایی.
ششم: حکمت.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن لوح محفوظ در خواب ، دلیل علم و حکمت است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند به قلم چیزها بر لوح محفوظ نوشت، دلیل که کارش نیکو شود. اگر دید نام او در آنجا نوشته است، دلیل که اجلش نزدیک بود.