کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
و (آساني) عبور بر صراط را جستجو نمودم، پس آن را در صدقه يافتم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ل » تعبیر لوله

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن لوله در خواب ، علامت آن است که بعد از کشیدن سختی به صلح و صفا دست خواهید یافت.
2- دیدن لوله های گاز در خواب ، علامت آن است که صاحب عقاید اجتماعی خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب لوله : خوشبختی استثنائی
توده ای از لوله های بلند : خوشبختی شما بستگی به بزرگی توده لوله ها دارد.
شما لوله می خرید : در عشق فریب خواهید خورد
لوله می فروشید : فرصت مناسبی است برای رسیدن به خواسته هایتان
لوله های پرازآب :به شخصی برمی خورید و با او مشاجره سختی خواهید داشت
لوله ها را جاگذاری می کنید : شهرت خوبی پیدا می کنید.