کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي عليه‏ السلام :
به دنيا چون زاهدِ دنياگريز بنگر، و به آن ، چونان عاشق شيدا منگر

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ل » تعبیر لیمو

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن لیمو در خواب ، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن لیمو در خواب ، اگر زرد باشد به بیماری تعبیر میشود. دیدن لیموی سبز در خواب از دیدن لیموی زرد بهتر است. درخت لیمو، به فردی سودمند برای دیگران تعبیر میشود. لیمو، به سرزنش کردن نیز، تعبیر میشود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن و خوردن ، خریدن ، گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست لذا درباره آن سخن نمی گوئیم اما لیموی شیرین. چون رنگ زرد دارد از نظر معبران اسلامی خوب تشخیص داده نشده. اگر در خواب ببینید لیموئی پوست کنده می خورید و طعم شیرین آن را می چشید بعد از یک دوره ناراحتی به نعمت و کامروائی می رسید زیرا لیمو بخصوص شیرینی آن کام و کامروائی است و صحت و سلامت می آورد. اگر لیموی شیرین پوست کنده کسی به شما بدهد لذتی باد آورده نصیب شما می شود . لذتی که انتظارش را نداشته اید و کام شما شیرین می شود. همین تعبیراست اگر شما لیموی شیرین پوست بکنید و به دیگری بدهید. دادن لیموی پوست نکنده ابراز محبت تلاقی نمی شود

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب لیموها را بر شاخ و برگ درختان ببینید ، علامت آن است که به امری حسادت خواهید ورزید ولی عاقبت در خواهید یافت که منشأ حسادت پوچ و بی معنی بوده است.
2- خوردن لیمو در خواب ، علامت حقارت و نومیدی است.
3- دیدن لیموی سبز در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری واگیردار است.
4- دیدن لیموی خشک شده در خواب ، نشانه جدایی و طلاق از همسر است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب درخت لیمو : هشدار برای اصلاح روش زندگی
لیموی سبز : شما سبک مغز هستید
برگ درخت لیمو : یک سفر خارج از کشور خواهید کرد
لیموهای رسیده : سخت عاشق می شوید
شما لیمو می خورید : ناکامی
آب لیمو : سلامتی
لیموشیرین : خوشبختی
آب لیمو می گیرید : از شر دشمنانتان خلاص میشوید.