کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسین علیه السلام :
عاجزترين مردم كسي است كه نتواند دعا كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مادر

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

تعبیر دیدن مادر در خواب ، به حالت مادر بستگی دارد. ممکن است دیدن مادر در خواب به مهربانی و دلسوزی و نجات یافتن از بلا و ناراحتی دلالت داشته باشد.

لوک اويتنهاو می گوید:

مادر
دیدنش و یا صحبت کردن با او : برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته اید به انجام خواهند رسید
او را مرده دیدن : زندگی طولانی سعادتمند

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول کاری است ، نشانه آن است که به هر کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت.
2- اگر خواب ببینید با مادر خود گفتگو می کنید ، نشانه آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد.
3- اگر زنی خواب مادر خود را ببیند ، نشانه آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد.
4- اگر خواب ببینید مادرتان بیش از اندازه لاغر شده است ، نشانه آن است که بزودی از خبر مرگ کسی اندوهگین خواهید شد.
5- اگر خواب ببینید مادرتان شما را صدا می کند ، علامت آن است که در زندگی راه نادرستی را دنبال می کنید.
6- اگر خواب ببینید مادرتان از درد گریه می کند ، علامت آن است که مادرتان به بیماری دچار خواهد شد.